Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Andrzejewo w liczbach

Geoportal Andrzejewo

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Andrzejewo

Andrzejewo, gmina w województwie mazowieckim, powiat ostrowski.

Powierzchnia gminy Andrzejewo wynosi 119 km2, zajmuje 1112 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Andrzejewo zamieszkuje 4 022 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2107 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Andrzejewo wynosi 34, jest 2045 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Andrzejewo. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Andrzejewo prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Andrzejewo.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Andrzejewo: 1191112
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Andrzejewo: 0,032325
Lesistość w % w gminie Andrzejewo: 2,82330
Ludność na 1 km2 w gminie Andrzejewo: 342045
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Andrzejewo: -10,12032
Liczba ludności ogółem w gminie Andrzejewo: 4 0222107
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Andrzejewo: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Andrzejewo: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Andrzejewo: 10,32-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Andrzejewo: 86,2-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Andrzejewo: 582214
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Andrzejewo: 0,72470
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Andrzejewo: 84,2-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Andrzejewo: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Andrzejewo: 131832
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Andrzejewo: 804,11241
Przedszkola bez specjalnych w gminie Andrzejewo: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Andrzejewo: 297,91883
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Andrzejewo: 110,9122
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Andrzejewo: 1,71554
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Andrzejewo: 1841902
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Andrzejewo: 3 602-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Andrzejewo: 3 782-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Andrzejewo: 4 231-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Andrzejewo: 98,8468
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Andrzejewo: 13,02143
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Andrzejewo: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Andrzejewo: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Andrzejewo: 98,8417
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Andrzejewo: 13,01635

Źródłem danych statystycznych dla gminy Andrzejewo jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Andrzejewo, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Andrzejewo. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.